February 13, 2023 17:36

EIT InnoEnergy: a fenntartható energia európai motorja

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) ernyője alá tartozó InnoEnergy a megújuló energiára való átállást szorgalmazó szervezetként Európa legjelentősebb innovációs ökoszisztémáját építette ki az energetikai szektorban. Kiterjedt szakmai kapcsolatrendszerén keresztül hosszú távú partnerségeket alakít ki a vállalkozások, innovátorok és a szakmában elhelyezkedni vágyók között. Emellett a fenntarthatóságot célzó törekvéseiket is segíti rendszeres pályázati lehetőségekkel, tőkebefektetéssel, valamint egyetemi képzésekkel is.
Mostani cikkünkben részletesen bemutatjuk az EIT, illetve kiemelten az InnoEnergy célkitűzéseit, szervezeti felépítését, működési módját, valamint, hogy miként kapcsolódik mindehhez a Green Brother tevékenysége.

EIT – a versenyképes Európáért

A 2008-ban létrehozott, budapesti székhelyű Európai Innovációs és Technológiai Intézet az Európai Unió független, jogi személyiséggel rendelkező szerve. Tevékenységének középpontjában Európa globális versenyképességének növelése és az innováció ösztönzése áll. Ennek érdekében a kontinens legnagyobb, több mint 2900 partnert tömörítő, innováció-orientált hálózatát építette ki, amelybe a vállalati szféra, valamint az oktatás és a kutatás szereplőit is bevonta.

Az EIT 2014 és 2020 között integrális része volt az Európai Unió Horizont 2020 elnevezésű, kutatási és innovációs keretprogramjának. Ennek utódja a 2021-2027-es költségvetési ciklusban a Horizont Európa, amelynek a fenntartható innovációs ökoszisztémák erősítését célzó stratégiai terveit az EIT is támogatja munkájával.

Az EIT célkitűzései

Az EIT a páneurópai szintű tudás- és erőforrás-megosztás előmozdítása révén a legsürgetőbb globális kihívásokra kíván megoldásokat találni, az éghajlatváltozástól kezdve a fenntartható energián át egészen az egészséges életmód és táplálkozás témaköréig. Ehhez a hasonló célokat elérni vágyó innovátorok és vállalkozók összekapcsolásán keresztül vezet az út, akik az intézet közösségi hálózata révén hosszú távú, kereskedelmileg életképes partnerségeket köthetnek. Ennek strukturális modellje az ipar (vállalatok), az oktatás (felsőoktatási intézmények) és a kutatás (kutatóközpontok) által kirajzolt tudásháromszög, amelynek kiépítéséhez az EIT és vezető partnerei tanfolyamokkal, vállalkozásalapítási és fejlesztési szolgáltatásokkal, valamint kutatási projektekkel is hozzájárulnak.

Szervezeti felépítés – innovációs társulások

Az EIT a vállalati és a tudásszféra kulcsszereplőinek összekötését az úgynevezett tudományos és innovációs társulásokon keresztül biztosítja. Ezek mindegyike egy-egy specifikus társadalmi kihívásra fókuszál, és utat biztosít az innovatív termékek, szolgáltatások kifejlesztéséhez, az új vállalkozások beindításához, valamint a vállalkozók új generációjának képzéséhez is.

Jelenleg kilenc innovációs társulás tartozik az EIT égisze alá:

 • Az EIT Climate-KIC a karbonsemleges gazdaságra való átállásért dolgozik.
 • Az EIT Culture & Creativity Európa kulturális és kreatív szektorainak bevonásával egy fenntartható ökoszisztémát alakít ki.
 • Az EIT Digital célja Európa digitális transzformációjának elősegítése.
 • Az EIT Food missziója az élelmiszeripari ellátási láncok fenntarthatóbbá, megbízhatóbbá tétele.
 • Az EIT Health az egészségügyi rendszerek fejlesztését támogatja annak érdekében, hogy az uniós polgárok egészségesebb életet éljenek.
 • Az EIT InnoEnergy tevékenységével a fenntartható energetikai innovációk létrejöttét ösztönzi.
 • Az EIT Manufacturing az európai feldolgozóipar versenyképessé tételét szolgálja.
 • Az EIT RawMaterials a nyersanyagokat igyekszik Európa fő erősségévé tenni.
 • Az EIT Urban Mobility feladata az intelligens, zöld és integrált városi közlekedés kialakítása.

EIT InnoEnergy – innováció az energetika területén

A 2010-ben alapított, 29 tulajdonossal rendelkező InnoEnergy az EIT társfinanszírozásában működik önálló cégként (Societe Europee, Európai Társaság). Az energetikai fenntarthatóságot komplex egységként kezelő szervezet a megújuló energiaforrásokra való átállást a vállalkozók és befektetők, diplomát szerzett szakemberek és munkáltatók nemzetközi szintű közös platform alá hozásával segíti. Ennek részeként nemcsak a startupoknak és egyéb vállalkozásoknak kínál innovatív technológiai megoldásokat, hanem az új innovációk szabadalmaztatását és üzleti életben való hasznosítását is patronálja. Emellett a további fejlesztéseket is ösztönzi dedikált egyetemi képzésekkel, illetve online és hibrid kurzusokkal.

A szervezet céljai, tevékenységi köre

AZ EIT InnoEnergy kifejezetten azzal az elhatározással jött létre, hogy egy fenntartható, hosszú távon is működőképes keretrendszert alkosson meg a tudásháromszög szereplőinek az energetikai szektorban, mely elősegíti innovációk gyorsabb és alacsonyabb kockázat mentén történő piacra lépését. Az ennek nyomán kialakuló nemzetközi partnerhálózat katalizátora a folyamatos innovációnak, és olyan konkrét célok elérését is lehetővé teszi, mint

 • Európa karbonsemlegességének elérése 2050-re;
 • költségcsökkentés az energetikai értéklánc minden szegmensében;
 • az európai versenyképesség javítása;
 • az energiaellátás biztonságának szavatolása;
 • a fenntartható fejlődés ösztönzése;
 • vagy az új munkahelyek teremtése a szektorban.

 

Az InnoEnergy tevékenysége három fő területre terjed ki:

 1. Az energetikai vállalkozásoknak kockázatmentes és üzletileg életképes innovációs megoldásokat kínál a dekarbonizációs törekvések eléréséhez az energiatárolástól a mobilitáson át az energiahatékonysági beruházásokig.
 2. Az innovátoroknak befektetőként és a szakmai know-how átadásával, partnerként is segít a cégalapításban olyan hozzáadott értékekkel, mint az irányítás-stratégiai útmutatás, az emberi erőforrásokhoz és az ellátási láncokhoz való hozzáférés, vagy a gyorsabb go-to-market elősegítése.
 3. A diákoknak a fenntarthatóság szakterületéhez kapcsolódó mérnöki képzéseket kínál Európa számos egyetemén Portugáliától Finnországig, majd a tanulmányaikat követően karrierlehetőségeket is biztosít számukra a szektoron belül.

Európai szintű partnerhálózat

Az EIT InnoEnergy tevékenységét az Európa-szerte több ponton megtalálható szervezeti egységein, valamint kiterjedt partnerhálózatán keresztül koordinálja. A kontinens legtöbb régiójában a szervezet területi irodái látják el az operatív feladatokat: jelen vannak többek között a Benelux államokban, Franciaországban, Németországban, továbbá a közép-európai régióban, Skandináviában és az Ibériai-félszigeten is. A globális jelenlétet tovább bővítve pedig már az Egyesült Államokban is nyílt központjuk.

Az InnoEnergy ezen túlmenően további térségekben is képviselteti magát: több európai városban működnek innovációs hubok, amelyek az EIT Regionális Innovációs Programja (EIT RIS) keretében jöttek létre. Ez a 2014-ben indult program kifejezetten azt célozza, hogy azoknak az országoknak is növelje az innovációs képességét, amelyek az európai innovációs eredménytábla alapján eddig csak mérsékelt teljesítményt értek el. A budapesti InnoEnergy HUB-ot a Green Brother működteti. Az innovációs hubok hozzáférést nyújtanak az InnoEnergy szolgáltatásaihoz, illetve aktívan kiveszik a részüket a lokális ökoszisztéma működtetéséből, építéséből is.

 

Az InnoEnergy szervezeti egységeihez továbbá egy több mint 1200 partnert számláló hálózat is kapcsolódik, amelynek tagjai Európa vezető energetikai vállalatait, kutatóintézeteit, egyetemeit és üzleti iskoláit képviselik.

Az innováció támogatása – a befektetésektől az oktatásig

Az EIT InnoEnergy innovációs ökoszisztémáját nemcsak infrastrukturális erőforrásai révén, hanem befektetőként is sikeresen építi. A 2010-es indulása óta több mint 560 millió eurót fektetett be közel 500 innovációs projektbe, amelyek 2030-ra várhatóan 72,8 milliárd eurós bevételt biztosítanak majd. A szervezet portfóliájába [1] [2] [3] immáron több mint 180 cleantech cég tartozik („tiszta technológiát” alkalmazó vállalatok, a természeti erőforrásokat, energiát, vizet, nyersanyagokat használják fel a termelékenység javítása érdekében), amelyek együttesen évi 1,1 gigatonnával csökkentik majd a szén-dioxid-kibocsátást a 2030-as cél dátumra. Az InnoEnergynek jelenleg 29 részvényese van, közöttük olyan nagynevű vállalatok és intézmények, mint az EDF, a Siemens, a Volkswagen, az ING, vagy a Stuttgart-i és az Uppsala-i Egyetem.

A szervezet a befektetési köreiben továbbra is várja az olyan zöld célokat megvalósítani vágyó innovációs projekteket, amelyek az alábbi témakörök valamelyikébe illeszkednek:

 • Energiatárolás
 • Fenntartható épületek és városok
 • Megújuló energia
 • Intelligens elektromos hálózat
 • Energiahatékonyság
 • Ipar dekarbonizációja
 • Hidrogénipar
 • Energiaellátás a körforgásos gazdaságban
 • Energiaellátás a közlekedési és mobilitási szektorban

A fenntartható európai energiaipar elérése hosszú távú cél, a megvalósításához pedig elengedhetetlen a nagy tudású, elkötelezett és ambiciózus szakemberek folyamatos utánpótlása. Az InnoEnergy ennek biztosításához mester- és doktori fokozatú képzéseket is kínál a diákoknak több nagynevű európai egyetemen is. Képzéseiken a technikai tudás mellett a vállalati ismeretek is kitüntetett szerepet kapnak a tananyagban, ezzel biztosítva, hogy a leendő mérnökök üzleti szempontból is sikeresek legyenek.

Végzett hallgatóiknak professzionális segítséget nyújtanak abban is, hogy a tanulmányaik után elhelyezkedjenek a szektoron belül. Éves szinten több mint 120 volt diákjuk dolgozik az ökoszisztémájukba tartozó, energetikai átállással foglalkozó cégek valamelyikénél.

Green Brother – az EIT InnoEnergy hazai képviselője

A Green Brother az Európai Innovációs és Technológiai Intézet két innovációs társulásának, az EIT InnoEnergy-nek és az EIT Urban Mobility-nek a képviseletét is ellátja Magyarországon. A két szervezet hatáskörébe tartozó változatos fenntarthatósági célok hazai implementálása a lokális innovációs ökoszisztéma fejlődését, valamint a zöld célok mellett elkötelezett magyar startupok és KKV-k nemzetközi hálózatba való bekapcsolódását egyaránt elősegíti.

Magyar startupok a nemzetközi piacon

Regionális innovációs és oktatóközpontként a Green Brother elsődleges célja, hogy a versenyképesnek ítélt kezdő vállalkozásokat, innovációs projekteket felkészítse a nemzetközi piacon való szereplésre, valamint többek között az EIT InnoEnergy befektetésének fogadására. Elsősorban olyan ipari szegmensekben keressük a vállalkozások, fejlesztői csapatok együttműködését, mint az akkumulátoripar, a hidrogénipar, a városi közlekedés, a körforgásos gazdaság vagy az energiahatékonyság.

Hogyan segíti a Green Brother a kezdő vállalkozásokat? 

A hozzánk jelentkező startupok és innovátorok számára átfogó, testreszabott felkészítő programot állítunk össze, amelynek keretében szakértői segítséget nyújtunk a vállalkozásfejlesztéshez, értékesítés bővítéséhez, a hosszú távú finanszírozási konstrukciók megtervezéséhez, illetve a nagyvállalatokkal való együttműködéshez is. Célunk, hogy a hazai vállalkozók ne csak Magyarországon vagy a szűkebb régióban, hanem a globális energetikai piacon is sikerrel járjanak.

A Green Brother Accelerator program keretében a startupokat szakértő mentorok segítik az üzleti modelljük erősítésében, mint például Környei Imre, Pesti István, Alex Macintosh. Emellett a tudásmegosztásra is nagy hangsúlyt fektetünk: progresszív nagyvállalatok bevonásával olyan komplex szakmai know-how-t sajátíthatnak el a program résztvevői, amelyek számottevően felgyorsíthatják a piacra kerülési időt.

*picture by EIT InnoEnergy

innoenergy

innoenergy